Metoponiinae

Een vrij onbekende onderfamilie van de uilen (Noctuidae) zijn de motten die behoren tot de Metoponiinae. Er zijn waarschijnlijk wereldwijd minder dan 100 soorten vastgesteld. Er is dan ook weinig beschreven over deze onderfamilie. Het enige dat ik kan vinden is dat deze onderfamilie tot voor kort nog samen met de Stiriinae één onderfamilie vormden.

Dwerghuismoeder – 2020 (NL)

Een zeer kleine, dagactieve en gemakkelijk te herkennen uil is de dwerghuismoeder (Panemaria tenebrata). De voorvleugel heeft allemaal bruintinten met een grijsblauwe bestuiving. Vaak is er halverwege en langs de achterrand een donkere bruine dwarsband te zien. De achtervleugel is net als bij de andere huismoeder soorten oranjegeel met een brede zwarte zoom langs de achterrand van de vleugel. De vliegperiode is van april tot juli in één generatie en de spanwijdte bedraagt 16-20mm. Waardplant: Hoornbloem en muur. Engelse benaming: Small Yellow Underwing. Friese benaming: –