Links

Voor het determineren van vlinders zijn de volgende websites erg handig:

http://www.vlinderstichting.nl/vlinders

http://www.leps.it/

http://www.microlepidoptera.nl/

https://www.butterfliesandmoths.org/taxonomy

http://www.ukbutterflies.co.uk/index.php

http://www.ukmoths.org.uk/

SEWBReC Online Course: Introduction to Micro Moths – YouTube

SEWBReC Online Course: Introduction to Macro Moths – YouTube

Taxonomy browser NCBI

 

Interessante boeken die ik gebruik:

Lafranchis, T. – Dagvlinders van Europa, Veldgids dagvlinders met determinatiesleutels

Waring, P. en M. Townsend – Nachtvlinders, De nieuwe veldgids voor Nederland en België.

Roodbergen, S. – Nachtflinters, Fryske natoergids.

Voogd, J. – Het Nachtvlinderboek, macronachtvlinders van Nederland en België, inclusief rupsen.

Manley, C. – British Moths, A Photographic Guide to the Moths of Britain and Ireland.