Macrovlinders

Er is geen eenduidig kenmerk voor het verschil tussen een macrovlinder en een microvlinder. In eerste instantie zou je zeggen dat de grootte het voor de hand liggende kenmerk is. Natuurlijk zijn macrovlinders meestal groter dan microvlinders, maar er zijn ook uitzonderingen. Als grens wordt vaak een voorvleugellengte van 10 mm aangehouden, maar er zijn al vele grasmotten die groter zijn en toch tot de micro’s worden gerekend.

Naast de indeling in macro’s en micro’s kunnen de macrovlinders daarnaast ingedeeld worden in dag- en nachtvlinders. Ook deze indeling kan verwarrend zijn, want er zijn nachtvlinders die overdag actief zijn. Toch is er een kenmerkend verschil. Het uiteinde van de antenne van dagvlinders is knotsvormig en bij de nachtvlinders is dit draadvormig of zelfs in de vorm van een vogelveer (mannetjes). Een uitzondering hierop zijn de bloeddrupjes (Zygaeninae) die een knotsvormig uiteinde van de antenne hebben, maar door hun rusthouding wel te onderscheiden zijn als een nachtvlinder. In Nederland zijn ruim 900 macro-nachtvlinders en dik 50 macro-dagvlinders.

Het aantal soorten dagvlinders wordt sterk bedreigt. Intensivering van landbouw, verstedelijking en het klimaat zorgen ervoor dat sommige soorten bijna of helemaal niet meer voorkomen in Nederland. Steeds meer zie je dat speciale stroken worden aangelegd met wilde bloemen en kruiden die als waardplant voor de vlinders kunnen dienen.

De macro-nachtvlinders zijn een onderschatte groep vlinders. Niet alleen denken veel mensen dat het saai gekleurde vlinders zijn, maar het blijkt dat ze ook heel belangrijk zijn  in agrarische ecosystemen. Overdag zijn het vaak bijen en hommels die voor overdracht van stuifmeel zorgen, maar de nachtvlinders spelen een minstens zo belangrijke rol tijdens het bezoeken van wilde planten. Met name hun lijf, waar het stuifmeel na een bezoek aan blijft plakken, zorgt voor het zo belangrijke transport. Indien de populatie nachtvlinders zou inkorten dan zorgt dat voor een significante afname van transport van stuifmeel en daarmee een bedreiging voor het voortbestaan van bepaalde plantenfamilies.

Dagvlinders:
Aurelia’s Hooibeestje - 2019DikkopjesGroot dikkopje - 2020Grote pagesKoninginnepage - 2021
Kleine pages/vuurvlinders/blauwtjesKleine vuurvlinder - 2020WitjesOranjetipje (man) - 2021

 

Nachtvlinders:
BloedvlekvlindersSint-jansvlinder - 2020DonsvlindersDonsvlinder - 2019EenstaartjesWitte eenstaart - 2018
HoutboordersWilgenhoutrups - 2020PijlstaartvlindersLigusterpijlstaart - 2021SpannersZomervlinder - 2021
SpinnersRietvink - 2017SpinneruilenGrote beer - 2018TandvlindersWapendrager - 2020
UilenHuismoeder - 2017VisstaartjesZilveren groenuil - 2020WortelboordersSlawortelboorder - 2021