Stippelmotten

Een familie microvlinders die tot de nachtvlinders gerekend kunnen worden zijn de stippelmotten (Yponomeutidae). Ze worden ook wel spinselmotten genoemd. Dit komt doordat de rupsen een spinsel rond hun verblijfplaats maken. Bij sommige soorten kunnen dit enorme spinsels zijn waardoor bomen of struiken er behoorlijk onder zitten en kaal zijn. De rupsen voeden zich met de verse blaadjes van de boom. In Europa zijn er zo’n 60 verschillende soorten en in Nederland zo’n 10 tot 20. Bij de meeste soorten houden de motten in rusthouding hun vleugels als een dak boven hun lichaam.

 

Onderfamilie: Yponomeutinae
Geslacht: Paraswammerdamia

Meidoornduifmot – 2021 (NL)
(NCBI-index: 1.448911)

Voor de meidoornmot (Paraswammerdamia nebulella) was de vergelijking nodig met gelijkende soorten om de juistheid van de soort vast te stellen. Deze mot lijkt erg op de egale duifmot (Swammerdamia casiella), maar de kop van de meidoornmot is witter en halverwege de voorvleugel is een donkergrijze middenband te zien die bij de egale duifmot minder breed is en niet tot aan de voorrand komt. Bij de vleugelwortel nabij de voorrand heeft de meidoornmot een rij zwarte stippen die bij de egale duifmot ontbreken. Vooral bij minder duidelijk getekende exemplaren is genitaliënonderzoek nodig. De spanwijdte bedraagt 11-14mm en de vliegperiode is in één generatie van mei tot augustus. Waardplant: meidoorn. Engelse benaming: Hawthorn Ermine. Friese benaming:

Vliegperiode:

 

Onderfamilie: Yponomeutinae
Geslacht: Swammerdamia

Egale duifmot – 2019 (NL)
(NCBI-index: 572902)

Wat je niet direct verwacht is dat de egale duifmot (Swammerdamia caesiella), gelet op zijn uiterlijk, bij de familie van stippelmotten behoort. Deze grijze mot zat in mijn lichtbak die ik bij rustige droge nachten buiten op het terras zet. De kop is witachtig of bruinachtig en het borststuk grijs. De voorvleugels zijn vaalgrijs, gespikkeld zwart en wit, met een witte of vaalgrijze vlek bij de voorrand dichtbij de vleugelpunt. De vliegperiode is in twee generaties, van mei tot in juni en van juli tot in augustus en de spanwijdte bedraagt 9-13mm. Waardplant: berk. Engelse benaming: Birch Ermine. Friese benaming:

Vliegperiode:

 

Onderfamilie: Yponomeutinae
Geslacht: Yponomeuta

Appelstippelmot – 2017 (NL)
(NCBI-index: 33466)

Een vrij veel voorkomende stippelmot is de appelstippelmot (Yponomeuta malinellus). Vooral in de buurt van appelbomen kun je deze mot tegenkomen. De vleugels zijn wit, vaak met een grijze bestuiving, met talloze zwarte vlekken die iets groter zijn dan bij de andere soorten. Het is soms moeilijk om de stippelmotten van elkaar te onderscheiden, maar bij de appelstoppelmot is een kenmerk dat de zwarte stippen nabij de vleugelpunt op één lijn liggen. Ze zijn ook wat scherper getekend dan bij de andere soorten. De ondervleugels zijn grijsbruin. De vliegperiode is van half juni tot half augustus in één generatie en de spanwijdte bedraagt 20-23mm. Waardplant: appel. Engelse benaming: Apple Ermine. Friese benaming:

Vliegperiode:

 

Onderfamilie: Yponomeutinae
Geslacht: Yponomeuta

Vogelkersstippelmot – 2017 (NL)
(NCBI-index: 2.567737)

Een zeer algemeen voorkomende stippelmot is de vogelkersstippelmot (Yponomeuta evonymella). De voorvleugel is uniform wit met zwarte stippen die in veel hogere aantallen aanwezig zijn dan bij alle andere Yponomeuta soorten. De zwarte stippen zijn te zien in vijf rijen. De vliegperiode is in één generatie van juni tot in september en de spanwijdte bedraagt 19-25mm. Waardplant: vogelkers, zoete kers, laurierkers, pruim en wilde lijsterbes. Engelse benaming: Bird-cherry Ermine. Friese benaming:

Vliegperiode:

 

Onderfamilie: Yponomeutinae
Geslacht: Yponomeuta

Meidoornstippelmot – 2018 (NL)
(NCBI-index: 2.567738)

Nog een moeilijk te onderscheiden stippelmot is de meidoornstippelmot (Yponomeuta padella). De voorvleugel is tweekleurig grijs en wit of in zijn geheel lichtgrijs met zwarte stippen. Het is waarschijnlijk het beste om alle grijze exemplaren te betitelen als meidoornstippelmot. De grijswitte vorm van de meidoornstippelmot en de appelstippelmot zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden en moet men zich richten op de rupsen. Zelfs dan is het nog twijfelachtig. De vliegperiode is in één generatie van juni tot in augustus en de spanwijdte bedraagt 12-13mm. Waardplant: meidoorn, sleedoorn, zure kers. Engelse benaming: Orchard Ermine. Friese benaming:

Vliegperiode:

 

Onderfamilie: Yponomeutinae
Geslacht: Yponomeuta

Wilgenstippelmot – 2018 (NL)
(NCBI-index: 263928)

Een iets gemakkelijker te determineren stippelmot is de wilgenstippelmot (Yponomeuta rorellus). De voorvleugel is lang en smal en is tweekleurig grijs en wit. De zwarte stippen zijn in de regel kleiner dan bij andere stippelmotten. In het midden van de voorvleugel is een zwart of donkergrijze veeg te zien en de achterrand is donkergrijs. De vliegperiode is van juli tot september in één generatie en de spanwijdte bedraagt 19-24mm. Waardplant: wilg. Engelse benaming: Willow Ermine. Friese benaming:

Vliegperiode: