Tastermotten

In de familie van tastermotten of palpmotten (Gelechiidae) zijn vele geslachten die zeer moeilijk te determineren zijn doordat ze erg op elkaar lijken. De rusthouding van de volwassen motten is divers. In de meeste gevallen is de houding van de vleugels in horizontale stand tot licht hellend. De draadvormige antennes buigen naar achteren langs de vleugels of recht naar achteren in lijn met het lichaam. Kenmerkend voor deze familie zijn de smallere of wijdere achtervleugel ten opzichte van de voorvleugel en vaak eindigend in een punt of vingerachtige projectie.

 

Onderfamilie: Anacampsinae
Geslacht: Anacampsis

Populierenspikkelpalpmot – 2019 (NL)

Er zijn meerdere spikkelpalpmotten die soms moeilijk te determineren zijn zonder naar de genitaliën te kijken of goed te letten op de waardplanten. De populierenspikkelpalpmot (Anacampsis populella) is zo’n micro-vlinder die op sommige voorkomende vormen van de spikkelpalpmot (Anacampsis blattariella) lijkt. De populierenspikkelpalpmot gebruikt de populier als waardplant in tegenstelling tot zijn soortgenoot die de berk als waardplant gebruikt. Ik heb daarnaast vele literatuurbronnen gebruikt, maar blijf met enige onzekerheid bij de populierenspikkelpalpmot. De voorvleugel is variabel van tekening. Dit loopt van bijna zonder enige tekening vaalgrijs tot zwart en witgrijs. De vorm zonder enige tekening heeft zwart stippen bij de voorrand op ongeveer 1/5 en 1/3 van de vleugel, op 2/3 en verder langs de achterrand. De meer gemarkeerde vorm is zwartachtig tot 2/3 met langs de voorrand een lichtgrijze band. Beide vormen hebben een gehoekte witgrijze dwarsband aan het uiteinde van de vleugel. De vliegperiode is van eind juni tot in september en de spanwijdte bedraagt 14-19mm. Waardplant: populier. Engelse benaming: Poplar Sober. Friese benaming:

 

Onderfamilie: Anomologinae
Geslacht: Bryotropha

Geelwitte mospalpmot – 2019 (NL)

Een moeilijk te determineren palpmot is de geelwitte mospalpmot (Bryotropha affinis). In eerste instantie kwam ik uit op de grootvlekmospalpmot (Bryotropha basaltinella), maar volgens de literatuur heeft die geen zwarte vlek halverwege de voorvleugel. De voorvleugel is donkerbruin met geel gekleurde basis van de schubben waardoor de deze mot een gespikkeld uiterlijk krijgt. Er zitten vier zwartbruine stippen op de voorvleugel, één op een kwart, één dichtbij de buitenrand op 1/3, één op een half dichterbij de achterrand en één op 2/3. Aan het uiteinde van de voorvleugel zitten gele schubben waardoor een soort dwarsband zichtbaar wordt. De vliegperiode is van mei tot in augustus in één generatie en de spanwijdte bedraagt 9.5-12.5mm. Waardplant: mossen. Engelse benaming: Dark Neb. Friese benaming:

 

Onderfamilie: Anomologinae
Geslacht: Metzneria

Klispalpmot – 2019 (NL)

De eerste tastermot in mijn collectie is de klispalpmot (Metzneria lapella). In mijn achtertuin kwam deze mot op licht af. De voorvleugel is meestal zandkleurig, soms wat donkerder bij de basis, met grijsbruine aders. Op 1/3 en halverwege zit een zwarte stip. Meestal komt deze soort dichter bij de kust voor, maar hij komt steeds vaker ook meer landinwaarts op licht. De vliegperiode is van mei tot in augustus en de spanwijdte bedraagt 16-20mm. Waardplant: klis. Engelse benaming: Seedhead Moth. Friese benaming: