Pootmotten

Een kleine familie van motten zijn de pootmotten (Stahmopodidae). De volwassen motten rusten in een karakteristieke houding, horizontaal maar staand op de voorste en middelste poten en de achterste poten bijna haaks op het lichaam. De vleugels worden opgerold tegen het achterlijf gehouden. De voorvleugels zijn langgerekt en taps toelopend naar de vleugelpunt. De achtervleugels zijn smal en puntvormig. De antennes zijn draadvormig en ongeveer driekwart in lengte van de vleugels. De pootmotten werden voorheen gezien als een onderfamilie van de sikkelmotten (Oecophoridae).

 

Geslacht: Stahmopoda

Pootmot – 2019 (NL)
(NCBI-index: 753230)

In de zomer ga ik na het werk vaak nog wandelen in een natuurgebied. Lekker rustig, windstil en dan kom je nog wel eens nieuwe opvallende soorten tegen. Zo’n opvallende verschijning is de pootmot (Stathmopoda pedella). De achterpoten zijn geel en met donkerbruine bandjes. De voorvleugel is geelachtig, bij de basis grijsbruin. Op 1/3 en 2/3 zit een donkerbruine dwarsband. De vliegperiode is van eind juni tot in augustus en de spanwijdte bedraagt 10-14mm. Waardplant: zwarte els, witte els. Engelse benaming: Alder Signal. Friese benaming:

Vliegperiode: