Natuurroutes

Terug naar de natuur

Ik zag een man,
ik zeg niet wie hij was,
die hield van de natuur.
Althans dat dacht hij,

want hij had gehoord dat daar zoveel te vinden was.
De stilte, de vrijheid, de blijheid en jezelf en zo.
Genoeg in elk geval om daar eens heen te gaan.

(Rutger Kopland)

 

Lendevallei (nabij Wolvega)

De Lendevallei maakt deel uit van de “natte as”, een keten van moerasgebieden op de grens van Friesland en Overijssel en valt onder de verantwoordelijkheid van It Fryske Gea. Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Lende en een natte oase van rust. Er zijn bijzondere moerasvogels waar te nemen, maar ook weidevogels, vossen, reeën en vele insecten. Het gebied behoort bij mijn favorieten en ik loop daar vaak een route van ca. 5,5 km. Een variatie aan dag- en nachtvlinders zijn in dit gebied te vinden.  In het voorjaar en de zomer zijn met name de dagpauwoog, citroenvlinder, kleine vos, atalanta, groot dikkopje en bruin zandoogje erg actief. Qua meer bijzondere soorten heb ik daar de oranje luzernevlinder, koninginnepage en de bruine vuurvlinder gezien. Deze laatste is een kwetsbare soort en zie ik de laatste jaren niet meer in dit gebied.