Amphipyrinae

De Amphipyrinae zijn een onder-familie van de Noctuidae en waren voorheen een grote familie. De familie is echter gereduceerd tot alleen de soortgenoten. Deze groep van vlinders heeft een hele brede voorvleugel en heeft de neiging weg te kruipen wanneer ze verstoord worden.

Piramidevlinder – 2017 (NL)

De piramidevlinder (Amphipyra pyramidea) is een vrij grote uil met een hele specifieke tekening op de vleugels. De grondkleur van de vleugel is donkerbruin waarop een zwarte ringvlek is te zien die wit omlijnd is. De dwarslijn vlakbij de vleugelwortel bestaat uit een regelmatige zigzaglijn die lichtbruin gekleurd is. De buitenste dwarslijn bestaat uit kleine zwarte boogjes met net daarbuiten een lichtere kleur. De vliegperiode is van juli tot november in één generatie. Waardplant: eik, berk, meidoorn, esdoorn, kamperfoelie en liguster. Engelse benaming: Copper Underwing. Friese benaming: Piramideflinter.