Bloedvlekvlinders

Bloedvlekvlinders (Zygaenidae) zijn dagactieve nachtvlinders waarvan er maar een paar soorten in Europa voorkomen. Deze vlinders zijn giftig vanwege het aanwezige blauwzuur en daardoor hebben ze voor vijanden, zoals vogels, vleermuizen en spinnen, een vieze smaak. De sprieten zijn vaak getand of knotsvormig. De Zygaenidae bestaat uit twee onderfamilies, de Zygaeninae (bloeddrupjes) en de Procridinae (metaalvlinders).

Zes-vlek sintjansvlinder – 2016 (NL)

De zes-vlek sintjansvlinder (Zygaena filipendulae) is een bloeddrupje met zes rode vlekken op de voorvleugel. De rode vlek bij de vleugelwortel is gescheiden door een ader. De grondkleur van deze vlinder is blauwgrijs. De vliegtijd is van mei tot september in één generatie. Ik kom deze vlinder voornamelijk op distels tegen. Waardplant: gewone rolklaver en moerasrolklaver. Engelse benaming: Six-spot burnet. Friese benaming: Sint-jansflinter.

Bruine metaalvlinder – 2017 (NL)

De bruine metaalvlinder (Rhagades pruni) is een overdag zeer actieve kleine vlinder. De voorvleugel is bruinzwart waarbij het vrouwtje voornamelijk een zwak groene metaalkleurige glans heeft. De achtervleugel is donkergrijs. De vliegtijd is van juni tot in augustus in één generatie. Waardplant: struikhei. Engelse benaming: Blackthorn aurora moth. Friese benaming: Brúne metaalflinter.

Metaalvlinder – 2019 (NL)

De meest algemene soort van de in Nederland voorkomende metaalvlinders is de metaalvlinder (Adscita statices). De voorvleugel is metaalgroen, soms blauwachtig, en de achtervleugel is licht bruingrijs. Het achterlijf is rood of groen met een metaalglans. Hier onderscheidt de metaalvlinder zich van de bruine metaalvlinder (Rhagades pruni) die een zwart achterlijf heeft. Het mannetje heeft iets grotere, bredere en sterker geveerde antennen dan het vrouwtje. De vliegperiode is in één generatie van half mei tot begin augustus. Waardplant: veldzuring en schapenzuring. Engelse benaming: The Forester. Friese benaming: Metaalflinter.